Forside
Histor

Regler om bord

Der ryges ikke om læ(under dæk).Rygning på dæk foregår i læ side. Der drikkes ikke spiritus under sejlads. Der kan dog tillades en "styrebajer".

Narkotika er naturligvis forbudt.

I havn ligges for anker med mindre besætningen VIL ligge ved kaj (større udgift). Hvis skipper bestemmer at der skal ligges ved kaj, ligges der ved kaj.

På åbent hav er fri beklædning spændende fra Adam/Evas kostume til fuld påklædning. I havn tilpasses beklædning stedets normer.

Der er altid rorvagt. Vagterne tilrettelægges efter aftale. Om natten når rorvagten er alene på dæk, SKAL der føres redningsvest.

Alle deltager i alle aktiviteter, spændende fra madlavning til rengøring/oprydning mv.

På de "lange stræk" er vi max 5 om bord. Når vi krydser rundt i områder med korte stræk mellem havnene, kan vi være et par stykker mere.

ie